Księgowy odgrywa bardzo ważną rolę w każdej firmie pod względem rachunkowym oraz stanowi łącznik pomiędzy działalnością firmy, a ustaleniami i założeniami urzędu skarbowego (poprzez realizację wszystkich jego wytycznych). Stąd, niezmiernie ważnym jest, by jako swojego księgowego wybrać osobę posiadającą określone cechy i umiejętności, młodszy księgowy Pruszków.

Coraz częściej przedsiębiorcy decydują się, by zatrudnić w swojej firmie własną księgową, bądź też zlecają prowadzenie ksiąg jednostce zewnętrznej, na przykład pracownikom biura rachunkowego. Oznacza to, że na księgowego czeka wiele różnych miejsc pracy.

90Pamiętać należy jednak, że aby zostać prawdziwym księgowym nie wystarczy jedynie zdobyć w tym kierunku stosownego wykształcenia. W celu poprawnej realizacji zadań i obowiązków księgowego osoba z odpowiednim wykształceniem musi jeszcze charakteryzować się określonymi cechami charakteru.

  • Pierwszą z nich, o której należy wspomnieć na samym początku, jest rzetelność. To ważne, aby specjalista tego typu z dużą dokładnością kompletował, spisywał i księgował poszczególne operacje gospodarcze  w księgach rachunkowych. Jakiekolwiek opóźnienie, pominięcie faktury, czy też brak sporządzonych dokumentów może bowiem spowodować poważne problemy w funkcjonowaniu firmy oraz skutkować  karami.
  • Księgowy powinien być również dobrze zorganizowany. Nie jest to z pewnością zawód dla leniwych. W biurze księgowym, wbrew pozorom, ciągle coś się dzieje. Niezbędnym jest bowiem sporządzanie i rozliczanie kolejnych dokumentów, sprawozdań i innych zestawień sporządzanych na podstawie księgowanych i rozliczanych na bieżąco operacji.
  • Jedną z najważniejszych zasad rachunkowości jest zasada memoriału. Mówi ona o tym, że operacje gospodarcze należy zaksięgować na czas ich powstania. Oznacza to, że księgowy nie może niczego odkładać na później. Powstające i wciąż narastające zaległości w księgowaniu, a co gorsza w rejestracji dat minionych zdarzeń, mogą zrujnować funkcjonowanie każdej księgi rachunkowej.

Napisz komentarz