Jak podaje Ministerstwo finansów, „podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz państwa”. Podatki są głównym źródłem dochodów państwa, umożliwiającym finansowanie jego działalności. To dzięki podatkom państwo opłaca budowę dróg, szkoły czy szpitale. Każda osoba znajdująca się w sytuacji objętej podatkiem, jest zobowiązana do jego zapłaty. Podatki różnią się podmiotem opodatkowania, przedmiotem oraz sposobem poboru danego podatku. Aktualnie w Polsce mamy 13 rodzajów podatków, spośród których 10 to bezpośrednie, a 3 pośrednie. Do podatków bezpośrednich zaliczamy:

 • b90podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
 • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
 • podatek od spadków i darowizn,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek rolny,
 • podatek leśny,
 • podatek od nieruchomości,
 • podatek od środków transportowych,
 • podatek tonażowy,
 • podatek od wydobycia niektórych kopalin.

Trzy podatki pośrednie to z kolei:

 • podatek od towarów i usług (VAT),
 • podatek akcyzowy,
 • podatek od gier.

Wszystkie podatki razem wzięte tworzą całość w ujęciu prawnym i ekonomicznym.

Napisz komentarz