W każdej dziedzinie powinny być ustalone pewne zasady, którymi należy się kierować, żeby działać jasno i sprawnie. Klarownie sprecyzowane zasady ruchu drogowego, są dla nas źródłem cennych informacji, dzięki którym doskonale wiemy w jaki sposób mamy zachowywać się na drodze. Przepisy BHP chronią pracownika przed przykrymi skutkami ewentualnych wypadków, a prawo pracy dba o dobro pracodawcy i pracownika.

W księgowości również zostały spisane zasady, dzięki którym rachunkowość choć na pozór trudna, to jednak przy ich zrozumieniu nie taki diabeł straszny. Istnieje pięć takich zasad, na których bazuje każdy Specjalista ds. Księgowości. Niezależnie od stanowiska pracy, które zajmujesz – każdy Asystent Działu Księgowości, Młodszy Księgowy a nawet Samodzielny Księgowy, powinni doskonale znać metody rachunkowości. Pomimo, że są to niejako podstawy, to jednak w najbardziej zawiłych sytuacjach często do tych podstaw się odnosimy. To one stanowią dla nas drogowskazy.

Jakie są to zatem metody i o czym mówią? Metoda podmiotowa mówi nam, że każde zdarzenia rejestrujemy dla jednego podmiotu. Metoda grupowania, to nic innego jak grupowanie zdarzeń według ich treści ekonomicznej. Kolejna metoda to Metoda bilansowa, która mówi, że każde zjawisko ma dwie strony – majątek (aktywa) oraz zobowiązanie (pasywa). Metoda wyceny, jest bardzo jasna, bowiem w rachunkowości rejestrujemy tylko te zdarzenia, które da się wyrazić w jednostkach pieniężnych. W końcu Metoda momentu oznacza, że sprawozdanie finansowe wykonujemy w danych dniu i za dany okres – np. 1 rok rozliczeniowy.

Napisz komentarz