Każda działalność, również księgowa ma swoją renomę. Niektórzy księgowi by dodać sobie prestiżu zbierają i publikują referencje swoich klientów. Przyciągając tym klientów. Wybierając biuro rachunkowe i księgowego dla swojej firmy większość osób kieruje się ceną, oraz reputacją w środowisku, która odzwierciedla jakość oferowanych usług. Stąd też kadra biura rachunkowego dba o terminowość i dostępność dla klientów biura.

Na reputację składa się praca całego zespołu, nie tylko głównego księgowego, ale ma w niej udział również asystent i młodszy księgowy. Praca w biurze musi być dobrze zorganizowana, każdy winien znać swoje kompetencje i nie przekraczać ich. Dzięki temu panuje porządek i można wywiązać się z powierzonych zadań na czas. Za pracę biura odpowiada główny księgowy, który może delegować uprawnienia pracownikom. Winien mieć dobre zaufanie wobec swojego zespołu.

Zatrudnienie nowego pracownika w księgowości nigdy nie jest łatwe, podobnie jak i wdrożenie nowej osoby w specyfikę obsługi konkretnych stałych klientów biura rachunkowego.

Napisz komentarz