DZIEŃ DOBRY W PRACY
W PKO Banku Polskim dbamy o to, aby każdy dzień w pracy był dla Ciebie dobry.
Tworzymy pozytywną atmosferę, doceniamy efektywną współpracę, szanujemy Twój czas prywatny.
#ZajmijStanowisko:
Analityk ds. analiz biznesowych


Regionalny Oddział Detaliczny we Wrocławiu

(Wrocław)

U nas masz na dzień dobry:

 • Umowę o pracę - bo bezpieczeństwo zatrudnienia dla każdego z nas jest superważne.
 • Zdrową równowagę między pracą a życiem osobistym - bo nie samą pracą człowiek żyje.
 • Pełny pakiet benefitów: od kultury, sportu i wypoczynku, po korzystny fundusz emerytalny - bo Ty wiesz najlepiej, na czym Ci zależy.
 • Prywatną opiekę zdrowotną na terenie całej Polski - bo zdrowie jest najważniejsze.
 • Profesjonalne szkolenia - bo liczy się Twój rozwój.

Na co dzień w naszym zespole:

 • przygotowujesz we współpracy z innymi pracownikami ROD, informacje, prezentacje, analizy, raporty i sprawozdania zarządcze (dotyczące m.in. prognoz i realizacji zadań finansowych i sprzedażowych, utrzymywania jakości obsługi klientów, potencjału sprzedażowego rynku lokalnego oraz konkurencji, zarządzania relacjami z klientami, w tym na potrzeby akcji sprzedażowych, efektywności działania poszczególnych oddziałów, agencji i pośredników, segmentacji klientów oraz portfeli klientów, jakości portfela kredytów i diagnozowania źródeł odchyleń)
 • informujesz dyrektorów ds. sprzedaży o problemach zidentyfikowanych w funkcjonowaniu oddziałów, agencji i pośredników oraz występujących zagrożeniach,
 • monitorujesz i analizujesz wykorzystywania kompetencji cenowych i produktowych przez pracowników regionu oraz skutków finansowych decyzji podejmowanych przez tych pracowników,
 • przygotowujesz oraz przekazujesz do jednostek Banku oraz instytucji zewnętrznych informacji, raportów i sprawozdań z zakresu działania regionu, określonych w odrębnych przepisach wewnętrznych Banku,
 • współpracujesz z dyrektorami ds. sprzedaży w zakresie monitorowania realizacji planów sprzedaży i innych zadań, w tym w zakresie kosztów oraz aktywności pracowników oddziałów, agencji i pośredników,
 • współpracujesz z jednostkami Banku, w zakresie monitorowania terminowości i jakości zadań realizowanych przez region oraz na jego rzecz.

 

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

 • posiadasz wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia, bankowość i finanse),
 • masz doświadczenie w pracy w sektorze bankowości i finansów 2 lata,
 • potrafisz tworzyć raporty i analizy,
 • masz zdolności analityczne oraz jesteś dokładny i odpowiedzialny,
 • bardzo dobrze znasz MS Office (Excel, Word, Power Point).

 

To dobry dzień na aplikowanie! #ZajmijStanowisko.

Co się stanie po kliknięciu "APLIKUJ"?
Jeśli Twoja aplikacja wzbudzi nasze zainteresowanie, rekruter PKO Banku Polskiego zadzwoni do Ciebie, żeby umówić się na rozmowę rekrutacyjną. Do usłyszenia!

Administratorem danych osobowych osób odpowiadających na niniejsze ogłoszenie będzie PKO Bank Polski z siedzibą w Warszawie przy Puławskiej 15, 02-515 („Spółka”). Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Spółce. Możliwy kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@pkobp.pl. Szczegółowe zasady przetwarzania danych oraz Państwa uprawnienia wynikające z tego faktu, zostały opisane na formularzu rekrutacyjnym oraz na stronie internetowej Spółki, w zakładce dedykowanej ochronie danych (RODO).