Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ogłoszenie nr 72662 / 30.12.2020

Główny Specjalista

Do spraw: analiz w Wydziale Analiz i Naborów, Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji

 WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1;
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA

ADRES URZĘDU:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa

 

Czym będziesz się zajmować


Osoba na tym stanowisku:

 • Współuczestniczy w gospodarowaniu funduszem wynagrodzeń, uczestniczy w opracowaniu założeń do projektu ustawy budżetowej i planu finansowego UOKiK: planuje środki funduszu wynagrodzeń; sporządza i aktualizuje plan zatrudnienia i wynagrodzeń; sporządza informacje na temat zaangażowania środków funduszy w umowy o pracę; monitoruje wykorzystanie środków funduszu i tworzy harmonogramy wydatków.
 • Prowadzi etatyzajcę w UOKiK: analizuje potrzeby etatowe komórek Urzędu; przygotowuje projekty decyzji Dyrektora Generalnego w sprawie podziału etatów na poszczególne komórki organizacyjne.
 • Opracowuje/uzgadnia/ monitoruje plan finansowy i pozostałe plany: opracowuje i opiniuje plan zatrudnienia i wynagrodzeń oraz go aktualizuje; zgłasza wnioski o dokonanie zmiany w planie finansowym i układzie zbiorowym.
 • Administruje system QNT: monitoruje poprawność i spójność wprowadzonych danych oraz działania systemu ONT; nadaje uprawnienia użytkownikom systemu ONT; wspiera użytkowników ONT oraz w obsłudze zgłoszeń kierowanych do ONT i monitoruje ich realizację; przeprowadza analizy wymagań i projektuje możliwe rozwiązania przyszłych funkcjonalności systemu.
Kogo poszukujemy


Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w pracy z wykorzystaniem systemu QUORUM w zakresie przetwarzania i zastosowania danychWiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji i funkcjonowania służby cywilnej oraz prawa pracy.
 • Znajomość przepisów dotyczących pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej.
 • Znajomość zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustawy budżetowej.
 • Biegła znajomość komputera w zakresie Pakietu Office, w szczególności MS EXCEL.
 • Posiadanie kompetencji: radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, podejmowanie decyzji o odpowiedzialność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy w prowadzeniu analiz/statystyk
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • „trzynaste” wynagrodzenie,
 • możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami,
 • bogaty pakiet szkoleń, możliwość studiów oraz studiów podyplomowych, platforma do nauki języka angielskiego oraz niemieckiego,
 • bogaty i różnorodny pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłatę do żłobka/przedszkola/klubiku dziecięcego, dofinansowanie do kosztów udziału w imprezach sportowo-kulturalnych),
 • możliwość zakupu karty sportowej Multisport, stojaki rowerowe przed budynkiem,
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego w ramach pakietu grupowego ubezpieczenia pracownika,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • dobrą lokalizację – centrum Warszawy, miłą atmosferę pracy.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Planujemy następujące metody/techniki naboru: sprawdzian wiedzy rozmowa kwalifikacyjna

Pracę możesz rozpocząć od: 2021-02-01


Podobne oferty

14.01.2021

Specjalista ds. Płac

Firma: Silva Sp. z o.o.

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie /

Do obowiązków osoby na tym stanowisku należeć będzie m.in.: Kompletne rozliczanie wynagrodzeń (tworzenie listy płac, naliczanie wynagrodzeń, roczne rozliczenia...

Więcej informacji

14.01.2021

Specjalista ds. Płac

Firma: Silva Sp. z o.o.

Lokalizacja: lubelskie /

Do obowiązków osoby na tym stanowisku należeć będzie m.in.: Kompletne rozliczanie wynagrodzeń (tworzenie listy płac, naliczanie wynagrodzeń, roczne rozliczenia...

Więcej informacji