Blue Idea Księgowość świadczy profesjonalną obsługę księgową oraz kadrowo-płacową dla Klientów z całej Polski.

 

Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowisko

Księgowa / Księgowy
Miejsce pracy: Katowice
Oferujemy
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Przejrzysty system wynagrodzeń – na stanowisku księgowego oferujemy kwotę 4 800,00 zł brutto, a następnie 5 200,00 zł wraz ze wzrostem posiadanych kompetencji
 • Premię roczną
 • Dodatkowe świadczenia m.in. prywatną opiekę medyczną, kartę Multisport i ubezpieczenie grupowe, możliwość pracy zdalnej
 • Możliwość rozwoju zawodowego i precyzyjnie określoną ścieżkę awansu
 • Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • Wsparcie merytoryczne doświadczonego zespołu
 • Przyjazną atmosferę i relacje oparte na partnerstwie
Twoje zadania
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT, CIT) oraz rozwiązywanie nietypowych zagadnień podatkowych
 • Kompleksowe prowadzenie i kontrola ksiąg rachunkowych obsługiwanych firm zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Tworzenie bilansów, raportów okresowych, sprawozdań, a także innych raportów zgodnych z wymaganiami Klienta
 • Współpraca z biegłym rewidentem, audytorami oraz zewnętrznymi instytucjami
 • Analiza i uzgadnianie kont księgowych i rozrachunkowych
 • Okresowe zamykanie ksiąg
 • Nadzór nad obiegiem dokumentów oraz merytoryczne wsparcie członków zespołu
Poszukujemy osoby, która
 • Posiada minimum 5-letnie doświadczenie w finansów i księgowości lub 3-letni staż pracy w biurze rachunkowym w finansów i księgowości
 • Ma wykształcenie wyższe (preferowane z zakresu finansów i rachunkowości)
 • Potrafi obsługiwać programy finansowo-księgowe (preferowany Rewizor GT)
 • Posiada bardzo dobrą znajomość prawa podatkowego (CIT, VAT, PIT, ordynacja podatkowa) oraz ustawy o rachunkowości
 • Zna język angielski na poziomie intermediate
 • Jest systematyczna, samodzielna, odpowiedzialna, nastawiona na współpracę i otwarta na zmiany
Klauzula informacyjna:

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Blue Idea Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-443) przy ul. Józefa Marcika 27e.

Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę Blue Idea w celach rekrutacyjnych, na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę i dostarczenia danych wyłącznie objętych tym przepisem, jak: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego wykształcenia) lub na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania obecnego procesu rekrutacji, po zakończeniu którego zostaną bezpowrotnie usunięte, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, do czasu cofnięcia zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Pana/Pani dokumenty aplikacyjne zostaną bezpowrotnie usunięte.

Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Pana/Pani kandydatury w procedurze rekrutacyjnej. Informujemy, że decyzje dotyczące procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana na to zgody, możemy zatrzymać Twoje dane na potrzeby przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2021. Dzięki tej zgodzie rozpatrzymy automatycznie Twoje podanie, w każdej kolejnej rekrutacji, którą przeprowadzimy, a Ty zostaniesz poinformowany o jej wyniku.

W dowolnym momencie bez podania przyczyny, możesz cofnąć swoją zgodę. W tym celu wystarczy, że wyślesz maila na adres rekrutacja[at]blueidea.pl podając imię i nazwisko oraz treść „cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji”.

Podanie przez Ciebie danych określonych w art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne do rozpatrzenia Twojego podania. Zgoda na przetwarzanie danych na poczet przyszłych rekrutacji jest dobrowolna, a jej nieudzielenie nie wpłynie na udział w obecnym procesie rekrutacji.

Prosimy o dodanie do CV klauzuli:

Zapoznawszy się z klauzulą informacyjną, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych zawartych w moim cv przez spółkę Blue Idea z siedzibą w Krakowie (30-443), ul. Józefa Marcika 27E, będącą jednocześnie administratorem danych osobowych, w celu rekrutacji na stanowisko Księgowa / Księgowy.

Podanie danych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Jestem świadom/a, że w każdej chwili mogę cofnąć zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, oraz że przysługuje mi prawo do żądania od Administratora danych dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podobne oferty

13.10.2020

Cost controlling specialist

Firma: Lumel Alucast Sp. z o.o.

Lokalizacja: lubuskie / Zielona Góra

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: kalkulację kosztów w systemie SAP; miesięczną rewaluację kosztów, obliczanie stawek godzinowych i kosztów...

Więcej informacji

12.10.2020

Księgowa / Księgowy

Firma: Web INnovative Software sp. z o.o.

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

samodzielne prowadzenie księgowości klientów biura rachunkowego, opieka merytoryczna w zakresie prawa podatkowego i księgowości nad klientami biura rachunkowego,...

Więcej informacji