Księgowa / Księgowy
Miejsce pracy: Gliwice

 

Główne obowiązki:
 • Weryfikacja poprawności wystawionych faktur i ich zgodności z zamówieniami;
 • Terminowe księgowanie faktur zakupu;
 • Analiza transakcji pod kątem podatku u źródła;
 • Rozliczanie oraz księgowanie delegacji pracowniczych;
 • Prowadzenie firmowej kasy;
 • Przygotowywanie raportów na potzeby instytucji zewnętrznych np. GUS, NBP;
 • Udział w czynnościach związanych z zamknięciem miesiąca;
 • Wsparcie pozostałych członków zespołu w codziennej pracy.
Czy jesteś idealnym kandydatem/ kandydatką?
 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki ekonomiczne;
 • Dobra znajomość języka angielskiego (B1), znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem;
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w obszarze rachunkowości;
 • Dobra znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w szczególności podatku dochodowego od osób prawnych oraz VAT; umiejętność ich analizowania, interpretowania i zastosowania w praktyce;
 • Dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel;
 • Odpowiedzialność, sumienność oraz zdolności analityczne;
 • Otwartość na zmiany i współpracę.

 

Oferujemy:
 • Zatrudnienie w dynamicznie rozwijające się międzynarodowej organizacji;
 • Przyjazne środowisko pracy w nowoczesnym otoczeniu;
 • Możliwość rozwoju zawodowego – zapewniamy szkolenia i kursy językowe;
 • Prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do wypoczynku oraz Karty Multisport, ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach;
 • Bezpłatny parking.
Prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych w przypadku, gdy Państwa dokumenty aplikacyjne mogą zostać wykorzystane dla celów przyszłych rekrutacji: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Przyjmuję do wiadomości, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.”
Obowiązek informacyjny:
„Zgodnie z art. 13-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO, informujemy że: Administratorem Danych jest Johnson Matthey Battery Systems Sp. z.o.o. z siedzibą w Gliwicach (ul. Alberta Einsteina 36). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem rodo@matthey.com . Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Spółkę, w tym realizacji praw osób wynikających z RODO. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy Dz.U. 1996 nr 62 poz. 286 z późn.zm.), a pozostałe dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie dobrowolnej zgody kandydata (art. 6 ust.1 lit. a RODO), wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające jako wysłanie dokumentów aplikacyjnych. Dane wymagane Kodeksem pracy są niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. Dane te przetwarzane są przez okres trwania rekrutacji lub przez okres roku jeżeli kandydat wyraził odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do potrzeb przyszłych rekrutacji. Wyrażone przez kandydata zgody mogą być wycofane w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody, na podstawie kontaktu kandydata przez kontakt pod adresem rekrutacja@matthey.com. Dane osobowe będą mogły być ujawnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracujących ze Spółką pod kątem doradztwa w zakresie bezpieczeństwa danych i obsługi zatrudnienia. W razie obrony przed roszczeniami, Państwa dane będą mogły dostać ujawnione kancelarii prawnej i firmie doradczej. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii tych danych, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00- 193-Warszawa).”

Podobne oferty

13.10.2020

Cost controlling specialist

Firma: Lumel Alucast Sp. z o.o.

Lokalizacja: lubuskie / Zielona Góra

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: kalkulację kosztów w systemie SAP; miesięczną rewaluację kosztów, obliczanie stawek godzinowych i kosztów...

Więcej informacji

12.10.2020

Księgowa / Księgowy

Firma: Web INnovative Software sp. z o.o.

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

samodzielne prowadzenie księgowości klientów biura rachunkowego, opieka merytoryczna w zakresie prawa podatkowego i księgowości nad klientami biura rachunkowego,...

Więcej informacji