Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy księgowy
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 75552

Warunki pracy

praca biurowa (siedząca przy komputerze, powyżej 4 godzin dziennie),
- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, skaner, drukarka),
- sztuczne oświetlenie miejsca pracy,
- częste kontakty z klientem zewnętrznym,
- stanowisko zlokalizowane na I piętrze urzędu,
- budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową,

Zakres zadań

 • Kompletuje, dekretuje, księguje i rozlicza dochody budżetowe Archiwum w celu zapewnienia bieżącej, rzetelnej informacji finansowej.
 • Prowadzi kasę Archiwum w celu zapewnienia prawidłowego obrotu gotówkowego.
 • Prowadzi rozliczenia dotyczące gospodarki materiałowej Archiwum (ewidencja magazynu) oraz majątku Archiwum (ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych, rozlicza inwentaryzację) w celu bieżącej kontroli posiadanego majątku.
 • Dekretuje dokumenty księgowe.
 • Sprawdza dowody księgowe pod względem formalno - rachunkowym.
 • Sporządza sprawozdania budżetowe i statystyczne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne lub kurs księgowy
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego praca w księgowości w jednostce budżetowej
 • Umiejętność obsługi komputera (Office) oraz programów finansowo-księgowych.
 • Znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych.
 • Komunikatywność.
 • Sumienność, dokładność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi programu finansowo-księgowego Progmann Finanse Premium.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej.