Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy księgowy
Miejsce pracy: Toruń
Ogłoszenie o naborze Nr 69636

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
•stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
•rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie,
•wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 3.454,33 zł brutto przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,700,
•dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
•dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka"),
•nagrody jubileuszowe,
•dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
•ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczęcia pracy między 7:15 a 8:00,
•otwartą i przyjazną atmosferę w pracy,
•pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
•możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie,
•możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
•możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową.

WARUNKI PRACY
•praca administracyjno-biurowa,
•praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie
•budynek urzędu nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób
z niepełnosprawnością ruchową

Zakres zadań

 • Sprawdzanie i zatwierdzanie zgodności rejestrów z dołączonymi do nich dokumentami źródłowymi w celu prawidłowego zaksięgowania na kartach kontowych,
 • Tworzenie zbiorczych poleceń przelewów w celu przekazania ich do banku,
 • Przygotowywanie i wprowadzanie dokumentów bankowych do POLTAX2B w celu zaksięgowania na kartach kontowych,
 • Dokonywanie podziału dowodów wpłat na poszczególne rejony PIT, CIT, VAT i innych w celu przekazania do księgowania,
 • Analizowanie i przeksięgowywanie błędnie zakwalifikowanych wpłat pomiędzy rozdziałami w ramach tego samego subkonta, poprzez KDW w celu zapewnienia właściwej gospodarki finansowej,
 • Wyjaśnianie, dokumentowanie i sporządzanie przelewów z sum do wyjaśnienia w celu przekazania na właściwe subkonta podatkowe Urzędu i wierzycieli obcych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • podstawowa znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz zasad rachunkowości
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres.

Podobne oferty

13.10.2020

Młodszy Księgowy / Młodsza Księgowa

Firma: Metro Services PL Sp. z o.o.

Lokalizacja: zachodniopomorskie / Szczecin

Twoje zadania: odpowiedzialność za wykonywanie podstawowych zadań w ramach danego obszaru księgowego, dbałość o skuteczność, dokładność i terminowość...

Więcej informacji

12.10.2020

AR Junior Accountant with Czech

Firma: KION Business Services Polska

Lokalizacja: małopolskie / Kraków

Your future tasks: Support accounting processes (Accounts Receivable), Manual billing, credit notes creation, manual journal creation, credit control, AR reporting,...

Więcej informacji