Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy księgowy
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 77632

Warunki pracy

·      praca administracyjno-biurowa


·      praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie


·      budynek urzędu częściowo przystosowany architektonicznie do poruszania się osób z niepełnosprawnością ruchową

Zakres zadań

 • prowadzi ewidencje przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji finansowej oraz dokonuje rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości, zwrotów podatków, wydaje postanowienia w tym zakresie;
 • rozlicza i przekazuje wpływy uprawnionym podmiotom;
 • dokonuje czynności sprawdzających w zakresie właściwości rzeczowej komórki organizacyjnej;
 • przeprowadza rozliczenia rachunkowo - kasowe pracowników komórki egzekucji administracyjnej;
 • wykonuje sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań wynikającej z przepisów odrębnych;
 • prowadzi ewidencje i rozliczanie sum depozytowych, obsługuje rachunki bankowe w zakresie poboru podatków i niepodatkowych należności budżetowych oraz sum depozytowych;
 • prowadzi ewidencje grzywien, mandatów, kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych związanych z dochodzonymi należnościami i innych należności nałożonych na podstawie właściwych przepisów prawnych oraz ksiąg druków ścisłego zarachowania;
 • kontroluje prawidłowość potrąceń wynagrodzeń dokonywanych przez płatników i inkasentów oraz dokonuje rozliczeń związanych z obowiązkami urzędu skarbowego jako płatnika.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Podstawowa znajomość przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz zasad rachunkowości
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres

Podobne oferty

14.05.2021

Cash Management Junior Accountant

Firma: Arla Global Shared Services Sp. z o.o.

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

About the job Fueled by your passion and dedication, as part of the Payment and Allocation team, youll contribute to the service and performance culture within Cash...

Więcej informacji

14.05.2021

Młodszy Księgowy

Firma: Grupa Profesja

Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

dekretacja księgowanie/ faktur sprzedażowych; księgowanie faktur kosztowych dot. transportu; rozliczanie i księgowanie delegacji kierowców; wprowadzanie danych do...

Więcej informacji