Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy księgowy
Miejsce pracy: Tomaszów Lubelski
Ogłoszenie o naborze Nr 85705

Warunki pracy

 


Praca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego. Praca wymaga sprawności obu rąk. Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Praca w terenie. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:


Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek nie posiada windy; Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających prace osobom niewidomy, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencje przypisów, odpisów, wypłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat w celu dostarczenia poprawnych danych do sprawozdań , aktualnej informacji o wpływach budżetowych oraz stanie zobowiązań podatkowych.
 • Rozlicza deklaracje, zeznania roczne i korekty w celu ustalenia zgodności zapisów na kartach kontowych oraz dokonywanie zwrotów nadpłat podatków i zaliczenia ich na zaległe, bieżące i przyszłe zobowiązania podatkowe wraz z wydaniem postanowień w celu rozliczenia podatnika lub płatnika z budżetem .
 • Analizuje salda w celu sprawdzenia ich poprawności dostarczenia informacji o aktualnym stanie nadpłat i zaległości na kontach podatników i płatników.
 • Realizuje zajęcia wierzytelności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów: ustawa Ordynacja podatkowa dział III, zarządzenia Ministra Rozwoju i Finan-sów z 28 grudnia 2017 r., Dz. U. poz. 272, rozdział 1 oraz rozdział 2 - § od 5-8,
 • biegła obsługa komputera i pakietów biurowych,
 • komunikatywność,
 • asertywność, kreatywność, sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu,
 • analityczne myślenie.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty

  24.10.2021

  Junior Finance Specialist Portuguese Speaker

  Firma: Capgemini Service

  Lokalizacja: małopolskie / Kraków

  Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online. What do you need to start? Very good knowledge of...

  Więcej informacji

  24.10.2021

  Junior Finance Specialist Hungarian Speaker

  Firma: Capgemini Service

  Lokalizacja: małopolskie / Kraków

  Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online. What do you need to start? Readiness to start...

  Więcej informacji