Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy księgowy
Miejsce pracy: Chełm
Ogłoszenie o naborze Nr 116118

Warunki pracy

 


Praca administracyjno – biurowa z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca bezpośredniej i telefonicznej obsługi klientów zewnętrznych. Praca wymaga sprawności obu rąk. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy:


Siedziba Urzędu Skarbowego w Chełmie znajduję się przy ul. Obłońskiej 20A w Chełmie. Budynek jest trzykondygnacyjny, nie posiada windy. Budynek posiada podjazd na salę obsługi oraz toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na parkingu znajdują się oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


 


 

Zakres zadań

  • Dokonywanie na kartach kontowych przypisów zobowiązań podatkowych i odpisów podatku do zwrotu z dokumentów składanych przez podatników i płatników oraz wydawanych przez organ podatkowy.
  • Analizuje, rozlicza i likwiduje zaległości i nadpłaty poprzez: zaliczanie wpłat, nadpłat, zwrotów i przygotowanie projektów postanowień w sprawie zaliczenia, przekazywanie zwrotów i nadpłat podatków uprawnionym podmiotom i przygotowanie pism przewidzianych przepisami prawa.
  • Księguje wpłaty na kontach szczegółowych i przygotowuje projekty postanowień w sprawie zaliczenia wpłat.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • znajomość przepisów ustawy: Ordynacja podatkowa Dział I, II, III, IV; o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdziały 1,7, 8; o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdziały 1 i 2; o podatku od towarów i usług Dział I, III, IX rozdział 1, Dział X rozdział 2 i 4.
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • obsługa komputera;
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe