Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy księgowy
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 116010

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,


- praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca koncentracji i dokładności,


- obsługa innych urządzeń biurowych,


-obsługa klienta zewnętrznego,


- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna,


- narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, faks, kserokopiarka, niszczarka,


- praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych


 

Zakres zadań

  • prowadzi ewidencję przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i ceł
  • ewidencjonuje dokumenty źródłowe w systemach informatycznych
  • prowadzi wymagane ewidencje i rejestry

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Znajomość zagadnień podatkowych, w tym: Ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa,Ustawa z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,Ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług,Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 2141) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa
  • Wymagana jest grzeczność i uprzejmość
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)