Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy księgowy
Miejsce pracy: Wołomin
Ogłoszenie o naborze Nr 68078

Warunki pracy

Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym, w pięciokondygnacyjnym budynku, posiadającym dwie windy osobowe, bez podjazdu do nich dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście do budynku, ciągi komunikacyjne oraz toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Prowadzenie rejestrów przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków w celu ewidencjonowania zobowiązań podatkowych.
 • Dokonywanie rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatków oraz wydawanie postanowień w tym zakresie w celu zapewnienia prawidłowego rozliczenia budżetu państwa z podatnikiem i płatnikiem.
 • Rozliczanie i przekazywanie zgromadzonych na rachunkach bieżących Urzędu dochodów budżetu państwa celem terminowego przekazania wpływów podmiotom uprawnionym.
 • Obsługa rachunków bankowych w zakresie poboru podatków i niepodatkowych należności budżetowych oraz prowadzenie ewidencji i rozliczanie sum depozytowych w celu przekazania wyegzekwowanych kwot na rachunki wierzycieli.
 • Przeprowadzanie rozliczenia rachunkowo-kasowego pracowników komórki organizacyjnej egzekucji administracyjnej w celu prawidłowości rozliczeń.
 • Prowadzenie ewidencji grzywien, mandatów, kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych związanych z dochodzonymi należnościami i innych należności nałożonych na podstawie właściwych przepisów prawnych w celu zdyscyplinowania podatników do terminowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych.
 • Kontrola potrąceń wynagrodzeń dokonanych przez płatników i inkasentów w celu weryfikacji ich prawidłowości.
 • Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań wynikającej z przepisów odrębnych w celu właściwej pracy Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość Ustawy Ordynacja Podatkowa
 • Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • Odpowiedzialność
 • Umiejętności analityczne
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty

  13.10.2020

  Młodszy Księgowy / Młodsza Księgowa

  Firma: Metro Services PL Sp. z o.o.

  Lokalizacja: zachodniopomorskie / Szczecin

  Twoje zadania: odpowiedzialność za wykonywanie podstawowych zadań w ramach danego obszaru księgowego, dbałość o skuteczność, dokładność i terminowość...

  Więcej informacji

  12.10.2020

  AR Junior Accountant with Czech

  Firma: KION Business Services Polska

  Lokalizacja: małopolskie / Kraków

  Your future tasks: Support accounting processes (Accounts Receivable), Manual billing, credit notes creation, manual journal creation, credit control, AR reporting,...

  Więcej informacji