Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy księgowy
Miejsce pracy: Węgrów
Ogłoszenie o naborze Nr 72585

Warunki pracy

Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Budynek jest niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.Praca administracyjno-biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencje przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków w celu ewidencjonowania zobowiązań podatkowych.
 • Dokonuje rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatków, a także wydaje postanowienia w tym zakresie w celu weryfikacji prawidłowości księgowań oraz ich terminowości.
 • Przeprowadza rozliczenia rachunkowo - kasowe pracowników komórki organizacyjnej egzekucji administracyjnej w celu weryfikacji prawidłowości dokonanych rozliczeń.
 • Prowadzi ewidencję i rozlicza sumy depozytowe w celu przekazania wyegzekwowanych kwot na rachunki wierzycieli.
 • Wykonuje sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań wynikającą z przepisów odrębnych w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji uprawnionym podmiotom.
 • Prowadzi ewidencję grzywien, mandatów, kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych związanych z dochodzonymi należnościami i innych należności nałożonych na podstawie właściwych przepisów prawnych w celu ewidencjonowania zobowiązań podatkowych.
 • Obsługuje rachunki bankowe w zakresie poboru podatków i niepodatkowych należności budżetowych oraz sum depozytowych w celu ewidencjonowania wpłat i realizacji zwrotów
 • Rozlicza i przekazuje wpływy uprawnionym podmiotom w celu zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego należnych dochodów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość Ustawy Ordynacja Podatkowa
 • Znajomość obsługi komputera
 • Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • Odpowiedzialność
 • Umiejętności analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty

  26.01.2021

  ​Junior Accountant

  Firma: Coloplast Business Centre Sp z o.o.

  Lokalizacja: zachodniopomorskie / Szczecin

  About the department The AP/AR is mainly responsible for processing, booking and paying Coloplasts liabilities, creation and updating of vendor master data, vendors...

  Więcej informacji

  26.01.2021

  Młodszy/a księgowy/a (staż)

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Tychach

  Lokalizacja: śląskie / Tychy

  Młodszy/a księgowy/a (STAŻ) Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak Wymagania inne: wykształcenie średnie lub wyższe

  Więcej informacji