Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy księgowy
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115576

Warunki pracy

- praca biurowa,


- praca przy komputerze przekracza 4 godziny dziennie,


- praca pod presją terminów,


- stres związany z obsługą klientów wewnętrznych i zewnętrznych,


- stanowisko zlokalizowane jest na I piętrze urzędu,


- konieczność poruszania się pomiędzy kondygnacjami (budynek 2 piętrowy),


- budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową,


- brak podjazdów i wind w budynku,


- pomieszczenia sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób z


  niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • księgowo ewidencjonuje dochody i wydatki budżetowe oraz przygotowuje dane do sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych,
 • uczestniczy w przygotowywaniu planów oraz sprawozdań w układzie budżetu zadaniowego,
 • wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi,
 • rozlicza podróże służbowe,
 • przeprowadza inwentaryzację aktywów i pasywów drogą potwierdzeń sald i weryfikacji dokumentacji,
 • obsługuje program TREZOR
 • obsługuje program PROGMAN.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych i rozporządzeń wykonawczych.
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości.
 • Biegła umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel), z uwzględnieniem programu pocztowego MS Outlook.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu rachunkowości jednostek budżetowych,
 • możliwość zastępowania głównego księgowego, zgodnie z wymogami art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • znajomość programu PROGMAN,
 • znajomość programu TREZOR,
 • znajomość programu PŁATNIK,
 • dokładność, sumienność, umiejętność organizacji pracy własnej na stanowisku,
 • umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.