Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Młodszy księgowy
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie o naborze Nr 117252

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca biurowa, siedząca przy komputerze

 • praca pod presją czasu


miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek posiada windę

 • budynek posiada toaletę przystosowaną do osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Prowadzi ewidencję przypisów, odpisów, wpłat i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków
 • Dokonuje rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatku oraz wydaje postanowienia w tym zakresie
 • Prowadzi rozliczenia rachunkowo-kasowego pracowników komórki organizacyjnej egzekucji administracyjnej
 • Kontroluje prawidłowości potrąceń wynagrodzeń dokonywanych przez płatników i inkasentów
 • Prowadzi ewidencję grzywien, mandatów, kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych związanych z dochodzonymi należnościami i innych należności nałożonych na podstawie właściwych przepisów prawnych
 • Prowadzi ewidencję i rozlicza sumy depozytowe, obsługuje rachunek bankowy w zakresie sum depozytowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów prawa podatkowego materialnego i proceduralnego, w szczególności ustawy Ordynacja podatkowa
 • Łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty

  27.03.2023

  Młodszy księgowy/księgowa

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

  Lokalizacja: wielkopolskie / Poznań

  księgowanie zdarzeń gospodarczych (pełna księgowość, księgowość uproszczona)uzgadnianie kont księgowych i rozrachunków, pomoc przy sporządzaniu deklaracji...

  Więcej informacji

  27.03.2023

  Młodsza Księgowa / Młodszy Księgowy

  Firma: EwTrade Ewa Marzec

  Lokalizacja: mazowieckie / Komorów

  Zadania: prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych, księgowanie faktur sprzedaży i faktur kosztowych, księgowanie wyciągów bankowych, uzgadnianie kont księgowych z...

  Więcej informacji