Linde Material Handling jest jednym z wiodących dostawców intralogistyki i  jednym z największych na świecie producentów wózków widłowych o napędzie spalinowym i elektrycznym a także wyposażenia magazynowego. Nasze zaawansowane technologicznie produkty,  kompleksowa oferta usług oraz serwis, stanowią podstawę dla pomyślnego rozwoju naszej globalnej firmy, która oferuje atrakcyjne możliwości rozwoju dla swoich pracowników na całym świecie.

 

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

Młodszy Specjalista ds. Kontrolingu
Nr ref.: Kontroling/WAW, Miejsce pracy: Warszawa
Czego oczekujemy:
 • Wykształcenia wyższego o specjalności finanse/rachunkowość,
 • Znajomości zasad rachunkowości finansowej i zarządczej,
 • Umiejętności analitycznego myślenia,
 • Terminowości i dokładności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu Microsoft Office (w szczególności Excel),
 • Umiejętności formułowania pytań i znajdowania odpowiedzi,
 • Terminowości w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • Dociekliwości, solidności, zaangażowania oraz dokładności,
 • Chęci uczenia się, rozwoju i komunikatywności.
Za co będziesz odpowiedzialny/a:
 • Analiza wyników finansowych i operacyjnych,
 • Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych i innych raportów dla Centrali Spółki,
 • Sporządzanie raportów na wewnętrzne potrzeby spółki,
 • Udział w procesie budżetowania, kontrola wykonania budżetu, analiza odchyleń od budżetów, kontrola kosztów, przygotowywanie komentarzy dla Zarządu,
 • Przygotowywanie informacji zarządczych oraz prezentacji,
 • Przygotowywanie zestawień ad hoc na potrzeby wewnętrzne oraz dla Centrali.
Co oferujemy:
 • Możliwość rozwoju i zdobywania praktycznego doświadczenia w dziale kontrolingu w międzynarodowej firmie,
 • Grupowe ubezpieczenie NNW oraz opiekę medyczną po okresie próbnym,
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę zlecenie, z możliwością przejścia na umowę o pracę
 • Pracę w zgranym zespole,
 • Odpowiednie narzędzia pracy.
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli "Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Linde Material Handling Polska Sp. z o.o.  z siedzibą Płochocińska 59, 03-044 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych,  w celu: przeprowadzenia rekrutacji, udziału w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Linde Material Handling Polska Sp. z o.o.”.

Oświadczam, że zostałam/em poinformowany/a o tym, że:

  - mam prawo w dowolnym momencie do wycofania wyrażonej przeze mnie zgody poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres rekrutacja@linde-mh.pl wskazany powyżej lub listu na adres administratora danych osobowych, który znajduje się powyżej,

  - wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano przed jej wycofaniem”.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Linde Material HandlingPolska Sp. z o. o., www.linde-mh.pl . Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. Płochocińska 59, 03-044 Warszawa lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, pisząc na adres: IODO@linde-mh.pl .,

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji lub przyszłych rekrutacji, o ile wyraził Pan/Panina to zgodę - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochroniedanych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracyz dnia 26 czerwca 1974 r.

  3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

   a) wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowychna podstawie przepisów prawa,

   b) podmioty, którym Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych(jeżeli jest taka możliwość – należy wpisać nazwy tych podmiotów

   c) spółki należące do grupy kapitałowej.

1 Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego,

2 posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,

3 posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli była ona podstawą do przetwarzania danych)w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

4 Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Pana/Pani wolą wyrażoną w procesie rekrutacji, jednak nie dłużejniż przez okres 6 miesięcy,

5 posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,prawo do cofnięcia zgody,

6 ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, Warszawa jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie to narusza zapisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

7 podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

8 Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Linde. Przejdź na naszą stronę!
www.linde-mh.pl

Podobne oferty

12.10.2020

Specjalista ds. Controllingu Finansowego

Firma: Pekao Direct Sp. z o.o.

Lokalizacja: małopolskie / Kraków

Współudział w przygotowywanie budżetu rocznego, forecastu i planu wieloletniego Kontrolę realizacji powyższych planów Sporządzanie raportów i analiz finansowych...

Więcej informacji

12.10.2020

Specjalista ds. Controllingu Finansowego

Firma: Pekao Direct Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Współudział w przygotowywanie budżetu rocznego, forecastu i planu wieloletniego Kontrolę realizacji powyższych planów Sporządzanie raportów i analiz finansowych...

Więcej informacji