Młodszy Specjalista w Wydziale Planowania i Płac
w Biurze Spraw Pracowniczych


Numer ogłoszenia: BSP/20/206
Miejsce pracy: Warszawa


Termin składania ofert 22.10.2020 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • współpraca z wybraną instytucją finansową przy wdrożeniu i obsłudze Pracowniczych Planów Kapitałowych;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, w szczególności:
  • nadzór nad poprawnością obiegu dokumentów,
  • przyjmowanie deklaracji,
  • współpraca z wydziałem właściwym do spraw osobowych w zakresie procesu rejestracji
  • pracowników w systemie kadrowym;
 • weryfikowanie rozliczeń finansowych związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.
WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe lub średnie
 • Lata pracy zawodowej:
  • minimum rok- w przypadku posiadania wykształcenia wyższego,
  • minimum 4 lata w przypadku posiadania wykształcenia średniego.

Wymagania dodatkowe:

 • praktyczna znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office, w szczególności: Excel i Word;
 • umiejętność tworzenia zestawień i analiz;
 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu wynagrodzeń i ubezpieczeń;
 • znajomość zasad funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych;
 • znajomość zasad funkcjonowania organizacji oraz celów i zadań NFZ określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.);
 • ukończone szkolenia / kursy w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych;
 • umiejętność organizacji pracy własnej;
 • wysoka kultura osobista;
 • samodzielność i skrupulatność w działaniu oraz dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Podobne oferty

12.10.2020

Pracownik działu kadrowo-księgowego

Firma: WALTER KOMPRESSORTECHNIK POLSKA Sp. z o.o.

Lokalizacja: łódzkie / Łódź - Teofilów

Zadania: kompletowanie dokumentacji w firmie zgodnie z ustanowionymi procedurami wprowadzanie i księgowanie dokumentów bieżąca współpraca z biurem...

Więcej informacji

08.10.2020

Starszy Specjalista w Wydziale Spraw Osobowych w Biurze Spraw Pracowniczych

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: prowadzenie spraw wynikających z nawiązania, trwania i ustania stosunku pracy pracowników Centrali NFZ; prowadzenie spraw...

Więcej informacji