Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. analiz ekonomiczno - finansowych i sprawozdawczości inwestycyjnej

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IR/379/01/23
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • udział w sporządzaniu projektów planów działalności Centrum Realizacji Inwestycji,
 • udział w przeprowadzaniu ocen okresowych i oceny końcowej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • udział w przygotowaniu uzasadnień techniczno-ekonomicznych oraz obliczaniu efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych i uzasadnień do oceny zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • weryfikacja i opiniowanie opracowań projektowych w części ekonomiczno-finansowej oraz merytoryczne wsparcie procesu inwestycyjnego,
 • przeprowadzanie oceny kwalifikowalności wykonawców w ramach postępowań o udzielenie zmówienia publicznego,
 • udział w sporządzaniu informacji i sprawozdań z realizacji w Regionie planu działalności inwestycyjnej w ujęciu rzeczowo - finansowym,
 • sporządzanie wniosków o płatność dla projektów realizowanych z dotacji budżetowej i Funduszu Kolejowego, obligacji oraz współudział w sporządzaniu wniosków o płatność dla projektów realizowanych w ramach RPO.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki ekonomiczne lub finansowe,
 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata pracy w obszarze inwestycji lub finansów i rachunkowości,
 • wiedza zawodowa w zakresie analizy finansowej, sprawozdawczości, zamówień publicznych, inwestycji,
 • znajomość pakietu MS Office, w tym Excel na poziomie zaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • znajomość systemu SAP ERP/ CO/ BI.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.