Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. kontrolingu kosztów i analiz ekonomicznych

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IKF/163/02/23
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • przygotowywanie raportów kosztów zarejestrowanych na obiektach kontrolingowych, z wykorzystaniem narzędzia SAP BI,
 • przeprowadzanie analiz dot. wybranych obszarów działalności gospodarczej Spółki w zakresie kosztów odniesionych na obiekty kontrolingowe,
 • sporządzanie i aktualizacja dokumentu zawierającego wykaz obiektów kontrolingowych i wytyczne dot. ewidencji zdarzeń gospodarczych na obiekty kontrolingowe (polityka kontrolingu),
 • kontrola poprawności kosztów zaewidencjonowanych na obiektach kontrolingowych zgodnie z obowiązującą wytycznymi,
 • wsparcie informacyjne użytkowników końcowych SAP ERP w zakresie poprawnej ewidencji kosztów na obiekty kontrolingowe,
 • współpraca z komórkami merytorycznymi i na tej podstawie przygotowanie propozycji modyfikacji funkcjonującego modelu kontrolingu, wynikających ze zmian aktów prawnych obowiązujących Spółkę czy wewnętrznych potrzeb informacyjnych Spółki,
 • współpraca z administratorami SAP ERP modułu CO w celu wdrożenia modyfikacji i ulepszeń w funkcjonującym modelu kontrolingu,
 • współpraca z komórkami merytorycznymi i IT/ wykonawcą zewnętrznym w przypadku decyzji zmiany modelu kontrolingu,
 • obliczanie kosztów do ustalania cennika opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej i innych usług świadczonych przez Spółkę, w tym obsługa i aktualizacja modeli obliczeniowych wykorzystujących dane zewidencjonowane na obiektach kontrolingowy i inne,
 • współpraca przy aktualizacji sposobu obliczania kosztów do ustalania cennika opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej, w tym wykorzystywanych modeli obliczeniowych.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe (kontroling, rachunkowość zarządcza, ekonomia, finanse),
 • doświadczenie na stanowiskach związanych z kontrolingiem kosztów (obiektami kontrolingowymi),
 • umiejętność analizy danych,
 • znajomość pakietu MS Office, w tym Excel na poziomie zaawansowanym,
 • umiejętność pracy w zespole i samodzielnie oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zaangażowanie,
 • otwartość na zmianę i wyzwania.
 Mile widziane kwalifikacje:
 • znajomość programu Ms Access na poziomie podstawowym;
 • obsługa systemu SAP ERP modułu CO (kontroling),  SAP BI;
 • udział w projektach w zakresie wdrożenia modelu kontrolingu (prace przedprojektowe, udział we wdrożeniu, użytkownik końcowy/wsparcie użytkownika końcowego).
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.