Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko
ds. kontrolingu kosztów oraz analiz ekonomicznych

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/IKF/71/12/21
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • sporządzanie kalkulacji kosztów do wyznaczania opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej,
 • przygotowywanie merytorycznego stanowiska w odpowiedzi na pozwy przewoźników w zakresie kalkulacji kosztów do stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej, analiza, uzgadnianie i opiniowanie aktów normatywnych i strategicznych,
 • przygotowywanie informacji o kosztach, w tym dotyczących utrzymania, prowadzenia ruchu i administrowania liniami kolejowymi na potrzeby inwestycji prowadzonych w PLK, dostarczanie informacji interesantom wewnętrznym i zewnętrznym,
 • nadzorowanie ewidencji księgowej w zakresie poprawności stosowania „Wykazu Obiektów Kontrolingowych wraz z komentarzem” oraz części ZPK w zakresie założeń do ewidencji zdarzeń gospodarczych na obiekty kontrolingowe,
 • przygotowanie rekomendacji merytorycznych do systemu SAP CO na podstawie zmian aktów normatywnych, WOK  potrzeb informacyjnych Spółki, nadzór nad zbiorem merytorycznych informacji, w tym wykazem linii i stacji, będący podstawą do parametryzacji SAP CO,
 • sporządzanie i aktualizacja Wykazu Obiektów Kontrolingowych, założeń do ewidencji zdarzeń gospodarczych na obiekty kontrolingowe, metody obliczania kosztów bezpośrednich poniesionych jako rezultat przejazdu pociągu,
 • sporządzanie analiz ekonomicznych w zakresie działalności operacyjnej Spółki.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe na kierunku ekonomia,
 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata na stanowiskach związanych z rachunkowością i finansami,
 • wiedza zawodowa z zakresu controlingu, finansów i rachunkowości,
 • znajomość pakietu MS Office, w tym MS Excel na poziomie zaawansowanym,
 • znajomość programu Ms Access na poziomie podstawowym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • obsługa systemu SAP CO/ BI.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

Podobne oferty

27.01.2022

Specjalista ds. Kontrolingu i Rozliczeń

Firma: PGE Systemy S.A.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie: Współudział w kalkulowaniu kosztów usług, w tym: doboru kluczy podziału kosztów na usługobiorców;...

Więcej informacji

27.01.2022

Specjalista ds. kontrolingu - budownictwo modułowe

Firma: Unihouse S.A.

Lokalizacja: podlaskie / Bielsk Podlaski, Białystok

Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za: Analizę kosztów funkcjonowania działalności Spółki Udział w przygotowaniu oraz kontrolę realizacji budżetów...

Więcej informacji