Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. rozliczania sprzedaży działalności podstawowej i usług dodatkowych

Nowy Sącz
Numer referencyjny:
WZ/IZ/113/11/22
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • kontrolowanie i dekretowanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym zgodnie z planem kont,
 • kontrolowanie wpłat od kontrahentów oraz rozliczanie międzyokresowych przychodów,
 • sporządzenie i uzgodnienie rejestru VAT,
 • dokonywanie przeksięgowań dokumentów księgowych w module SD, ewidencjonowanie dokumentów księgowych, w tym not odsetkowych, wyceny waluty, odpisów wartości należności, wzajemnych rozliczeń, kompensat, prowadzenie dokumentacji związanej z umorzeniem nieściągalnych należności,
 • uzgadnianie przychodów do celów konsolidacji z Grupy PKP oraz GUS,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji kont księgowych.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: ekonomia,
 • 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata na stanowiskach związanych z finansami i rachunkowością,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
 • wiedza zawodowa w zakresie księgowości, rachunkowości i administracji,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

Podobne oferty

08.12.2022

Księgowa / Księgowy

Firma: WBS Sp. z o.o.

Lokalizacja: wielkopolskie / Mosina

Lokalizacja: Stęszew - około 30 km od Poznania Opis stanowiska pracy: Przygotowywanie przelewów. Księgowanie wyciągów bankowych. Prowadzenie zużycia...

Więcej informacji

08.12.2022

Księgowa / Księgowy

Firma: Garmond Press S.A.

Lokalizacja: małopolskie / Kraków, ul. Ogłęczyzna 20

Opis stanowiska: wprowadzanie i rozliczanie dokumentów księgowych, przygotowywanie rejestrów VAT, weryfikacja faktur zakupu i sporządzanie not księgowych,...

Więcej informacji