Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. rozliczeń i analiz gospodarki materiałowej - umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika

Warszawa
Numer referencyjny:
WZ/ILG/13/02/23
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Analiza danych i przedstawianie wyników z zakresu gospodarki materiałowej,
 • Opracowywanie planu zapasów materiałowych w układzie jednostek organizacyjnych,
 • Sporządzanie cyklicznych sprawozdań z zakresu gospodarki materiałowej,
 • Prowadzenie spraw związanych z gospodarką złomem (sprawozdania, aukcje elektroniczne, wytyczne dot. złomu),
 • Analiza przyczyn powstawania przedmiotowych zapasów w jednostkach organizacyjnych poprzez nadzór i analizę zapasów bezobrotowych,
 • Monitorowanie realizacji uchwał, decyzji i zarządzeń podjętych przez organa Spółki w obszarze Gospodarki Materiałowej, 
 • Prowadzenie jednolitego rejestru kontrahentów dla zintegrowanego systemu SAP.
Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji,
 • wiedza zawodowa z zakresu logistyki i gospodarki materiałowej,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
 Mile widziane:
 • znajomość systemu SAP.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.