Narodowy Bank Polski

Departament Operacji Krajowych

poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Analiz Instrumentów Polityki Pieniężnej i Oceny Banków Dealerów

(umowa na zastępstwo)


 

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:
 • udział w pracach związanych z rozwojem systemu operacyjnego polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego,
 • udział w przygotowywaniu raportów i analiz dla Zarządu NBP oraz Rady Polityki Pieniężnej, dotyczących m.in.:
  • efektywności NBP w realizacji celu operacyjnego polityki pieniężnej,
  • wpływu wybranych uwarunkowań (krajowych oraz zagranicznych) na warunki realizacji celu operacyjnego polityki pieniężnej oraz kształt systemu operacyjnego polityki pieniężnej NBP,
  • efektywności wybranych banków centralnych w realizacji celu operacyjnego polityki pieniężnej,
  • funkcjonowania systemów operacyjnych polityki pieniężnej przez wybrane banki centralne, w tym wykorzystywanych przez nie mechanizmów zarządzania płynnością sektora bankowego,
 • uczestnictwo w rozwoju systemów pozyskiwania oraz przetwarzania danych pozyskiwanych przez jednostkę z wybranych rynków finansowych,
 • analiza materiałów publikowanych przez wybrane banki centralne oraz śledzenie zmian dokonywanych w zagranicznych systemach operacyjnych polityki pieniężnej,
 • prezentowanie wyników prowadzonych analiz i badań,
 • przygotowywanie materiałów analitycznych i rekomendacji na spotkania z udziałem przedstawicieli NBP w gremiach międzynarodowych,
 • współpraca z wybranymi bankami centralnymi.
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne na kierunku ekonomicznym (preferowane specjalizacje: finanse i bankowość, finanse i rachunkowość, metody ilościowe, informatyka i ekonometria),
 • zaawansowana znajomość programów z pakietu MS Office (Excel, Word i PowerPoint),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Wymagania pożądane:
 • wiedza na temat funkcjonowania rynków finansowych (zwłaszcza rynku pieniężnego, rynku instrumentów dłużnych, rynku instrumentów pochodnych oraz rynku instrumentów walutowych),
 • wiedza na temat zagadnień związanych realizacją polityki pieniężnej przez banki centralne oraz wykorzystywanymi w tym celu instrumentami polityki pieniężnej,
 • umiejętność wyciągania syntetycznych wniosków na podstawie dokonywanych analiz statystycznych,
 • umiejętność precyzyjnego i przejrzystego przekazywania informacji w formie pisemnej
  i ustnej,
 • kreatywność i inicjatywa w zakresie realizowania i rozwoju powierzonych zadań,
 • dociekliwość, dążenie do pełnego wyjaśnienia badanych zagadnień,
 • zaangażowanie i odpowiedzialność za efekty własnej pracy,
 • zdolność do pracy pod presją czasu,
 • sumienność i terminowość w zakresie powierzonych zadań,
 • umiejętność efektywnej pracy zespołowej, komunikatywność.
Mile widziane:
 • doświadczenie na stanowisku analitycznym,
 • doświadczenie we współpracy zagranicznej,
 • znajomość narzędzi ekonometrycznych oraz wiedza z zakresu metod ilościowych,
 • doświadczenie w pracy z serwisami informacyjnymi typu Refinitiv lub Bloomberg,
 • znajomość pakietów analityczno-statystycznych.