Narodowy Bank Polski

Departament Operacji Krajowych

poszukuje kandydata do pracy w Wydziale Analiz Instrumentów Polityki Pieniężnej i Oceny Banków Dealerów


Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • udział w pracach związanych z rozwojem systemu operacyjnego polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego,
 • udział w przygotowywaniu raportów i analiz dla Zarządu NBP oraz Rady Polityki Pieniężnej,
 • uczestnictwo w rozwoju wykorzystywanych przez jednostkę systemów pozyskiwania oraz przetwarzania danych pochodzących z wybranych rynków finansowych,
 • analiza materiałów publikowanych przez wybrane banki centralne oraz śledzenie zmian dokonywanych w zagranicznych systemach operacyjnych polityki pieniężnej,
 • raportowanie wyników prowadzonych analiz i badań,
 • przygotowywanie materiałów analitycznych i rekomendacji na spotkania z udziałem przedstawicieli NBP w gremiach międzynarodowych,
 • współpraca z wybranymi bankami centralnymi.

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne na kierunku ekonomicznym (preferowane specjalizacje: finanse i bankowość, finanse i rachunkowość, metody ilościowe, informatyka i ekonometria),
 • zaawansowana znajomość programów z pakietu MS Office (Excel, Word i PowerPoint),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • wiedza na temat funkcjonowania rynków finansowych (zwłaszcza rynku pieniężnego, rynku instrumentów dłużnych, rynku instrumentów pochodnych oraz rynku instrumentów walutowych),
 • wiedza na temat zagadnień związanych realizacją polityki pieniężnej przez banki centralne oraz wykorzystywanymi w tym celu instrumentami polityki pieniężnej,
 • umiejętność wyciągania syntetycznych wniosków, a także precyzyjnego i przejrzystego przekazywania informacji w formie pisemnej i ustnej,
 • kreatywność i inicjatywa w zakresie realizowania i rozwoju powierzonych zadań,
 • dociekliwość, dążenie do pełnego wyjaśnienia badanych zagadnień,
 • zaangażowanie i odpowiedzialność za efekty własnej pracy,
 • zdolność do pracy pod presją czasu,
 • sumienność i terminowość w zakresie powierzonych zadań,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie na stanowisku analitycznym,
 • doświadczenie we współpracy zagranicznej,
 • doświadczenie w pracy z serwisami informacyjnymi typu Refinitiv lub Bloomberg,
 • wiedza z zakresu ekonometrii i metod ilościowych.