Narodowy Bank Polski

Departament Statystyki

poszukuje kandydatów do pracy
w Wydziale Inwestycji Bezpośrednich i Portfelowych Bilansu Płatniczego


Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • przygotowywanie analiz z obszaru inwestycji bezpośrednich,
 • udział w pracach związanych ze zmianą standardów międzynarodowych (Balance of Payments Manual, Benchmark Definition of Foreign Direct Investment): ocena proponowanych zmian; przygotowanie do wdrożenia zmienianych standardów z sprawozdawczości w NBP,
 • automatyzacja procesów związanych z przetwarzaniem danych do analiz  i raportowaniem o inwestycjach bezpośrednich.

Wymagania niezbędne wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe na kierunku ekonomicznym,

 • znajomość sposobów działalności przedsiębiorstw międzynarodowych,

 • znajomość sprawozdawczości finansowej i zasad rachunkowości stosowanych w przedsiębiorstwach międzynarodowych,

 • znajomość narzędzi ekonometrycznych i analizy danych (preferowany język R),

 • dobra znajomość języka angielskiego,

Wymagania dodatkowe wobec kandydatów:

 • umiejętność analizy i wyciągania wniosków z danych oraz ich formowania w postaci raportów,
 • nastawienie na rozwój,
 • umiejętność pracy w zespole, ale także samodzielnego organizowania pracy.