Ogłoszenie numer: 5834448, z dnia 2021-10-28

Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. analiz ekonomicznych i rozliczeń finansowych

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

 

Opis stanowiska

 • Udział w sporządzaniu analiz i raportów ekonomicznych komórek organizacyjnych Instytutu (okresowych  i „ad hoc”).
 • Współudział w sporządzaniu analiz i raportów ekonomicznych komórek organizacyjnych Instytutu (okresowych i „ad hoc”).
 • Współudział w analizie i kontroli kosztów Instytutu. Podejmowanie aktywnych działań w celu usprawnienia procesu kontroli kosztów w Instytucie (optymalizacja i budżetowanie, identyfikacja obszarów wrażliwych)
 • Sporządzanie wyceny kosztów usług medycznych i niemedycznych realizowanych przez Instytut, w szczególności: badań, procedur diagnostycznych, ocen, ekspertyz, kursów, szkoleń i innych; przygotowywanie cenników usług.
 • Prawidłowe i terminowe rozliczanie realizacji umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi, w tym Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Krwi.
 • Przygotowywanie informacji ekonomiczno-finansowej na potrzeby Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
 • Systematyczne wprowadzanie i analizowanie danych w systemie PE, stanowiących podstawę do wyceny kosztów usług i alokacji kosztów.
 • Cykliczne przygotowywanie i przekazywanie do Działu Finansowo Księgowego informacji stanowiącej postawę alokacji kosztów.
 • Prowadzenie bieżących rozliczeń, dokumentacji ekonomiczno-finansowej oraz bieżąca kontrola w zakresie realizowanych przez Instytut grantów, projektów naukowych itp. finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Agencję Badań Medycznych i inne podmioty finansujące.
 • Weryfikacja pod względem ekonomiczno-finansowym projektów umów na prowadzenie badań klinicznych w Instytucie.

Wymagania

 • Wykształcenie minimum średnie ekonomiczne lub zbliżone
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w pracy z systemem ERP
 • Znajomość programu MS EXCEL na poziomie minimum zaawansowanym
 • Umiejętność pracy w zespole oraz z indywidualnymi projektami
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Komunikatywność i kreatywność
 • Umiejętność czytelnej prezentacji danych
 • Wiedza z zakresu rachunkowości zarządczej
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.