Poszukujemy doświadczonego Kandydata/ki na stanowisko:

Specjalista ds. Kadr i Prowizji

 

 Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie

 

 

Zakres obowiązków:
 • prowadzenie akt pracowniczych,
 • weryfikacja umów zawieranych z przedstawicielami handlowymi prowadzącymi działalność gospodarczą oraz mającymi status osób fizycznych,
 • ewidencja pracowników i przedstawicieli handlowych w systemie kadrowo-płacowym,
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ZUS,
 • sprawdzanie, ewidencja faktur prowizyjnych wystawianych przez przedstawicieli oraz przygotowywanie przelewów,
 • obsługa otrzymywanych zajęć komorniczych.
Oczekujemy:
 • doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,
 • znajomości obsługi programu Płatnik,
 • znajomości i umiejętności pracy w programie NAVISION będzie mile widziana,
 • możliwość podjęcia pracy „od zaraz".

Oferujemy:

 • zatrudnienie od zaraz w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu,
 • pakiet socjalny, medyczny oraz ubezpieczeniowy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do kwalifikacji i realizacji zadań.

Informacje Administratora danych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie)


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia jest Zepter International Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, e-mail zepter@zepter.com.pl, tel. (22) 565 84 84, (22) 565 80 00.

2) Administrator posiada inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mail: iod@zepter.com.pl lub pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Zepter International Poland sp. z o.o., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia w celu realizacji procesu rekrutacji.

4) Przewidywani odbiorcy Pani/Pana danych osobowych: podmioty, przy pomocy których Administrator realizuje proces rekrutacji.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres procesu rekrutacji – przez okres 3 miesięcy od dnia zamieszczenia ogłoszenia o pracę.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody wyrażonej na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innego powołanego w jego miejsce organu, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Rozporządzenia.

9) Podanie przez Panią/Pana następujących danych osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci numer telefonu, adresu e-mail jest dobrowolne, lecz konieczne dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz zawarcia umowy. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.


Klauzula zgody do zamieszczenia w CV przez składającego CV: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zepter International Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.”

Podobne oferty

05.10.2020

Specjalista ds. Wynagrodzeń i Systemów HR

Firma: POLPHARMA S.A.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Na co dzień będziesz zajmować się: Zapewnianiem zgodności wszystkich wprowadzanych konfiguracji w systemie Workday z wymaganiami klientów wewnętrznych Tworzeniem...

Więcej informacji