Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

zatrudni na stanowisko:

Specjalista ds. koordynacji finansowo-księgowej
Miejsce pracy: Oświęcim

Umowa o pracę na okres próbny

Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu

 

Zakres obowiązków:

 • Kontrola formalno-rachunkowa dokumentów finansowych dotyczących realizowanych projektów oraz ich akceptacja od strony formalno-rachunkowej.
 • Dekretacja i księgowanie faktur, dowodów bankowych,
 • Analiza prawidłowości sald kont rozrachunkowych oraz kont bankowych,
 • Bieżąca kontrola terminowości zapłat z tytułu dokonanych zakupów.
 • Sporządzanie przelewów dotyczących dokumentów zakupów.
 • Bieżąca analiza zaewidencjonowanych kosztów w tym kontrola ponoszonych nakładów finansowych i ich zgodności z zatwierdzonym budżetem i harmonogramem projektu.
 • Uzgadnianie powiązań pomiędzy wybranymi kontami księgowymi jako element kontroli wewnętrznej wydatkowanych i posiadanych środków od instytucji finansującej.
 • Bieżące zapoznawanie się z aktualnymi aktami prawnymi, ustawami, rozporządzeniami związanymi z wykorzystywaniem środków przyznanych na realizację projektów
 • Sporządzanie list płac.
 • Ustalanie uprawnień i obliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego, prowadzenie kartotek ZUS, sporządzanie list płatniczych z ubezpieczenia społecznego.
 • koordynację finansowo-księgową projektu
 • Przygotowywanie dokumentacji m.in. na potrzeby sprawozdawczości
 • Udział w kontrolach i inspekcjach przeprowadzanych przez instytucje kontrolujące i finansujące projekty.
 • Udział w odbiorach prac wykonywanych w ramach realizowanych projektów- weryfikacja dokumentacji finansowo-księgowej.
 • Bieżące opracowywanie i analiza raportów oraz sprawozdań dla potrzeb projektów wraz z przygotowaniem danych,
 • Analiza projektu pod kątem klasyfikacji kosztów oraz klasyfikacji majątku trwałego.
 • Kontrola ponoszonych nakładów finansowych i ich zgodności z zatwierdzonym budżetem i harmonogramem projektu.
 • Udział w przygotowywaniu planów finansowych
 • Bieżąca analiza wytycznych dotyczących realizowanego projektu pod katem prawidłowości kwalifikowania kosztów
 • Dekretacja i księgowanie rachunków z tytułu umów zlecenie, o dzieło, honorariów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sporządzania przelewów
 • Analiza prawidłowości sald kont bankowych
 • Sporządzanie dokumentów księgowych do prowadzonych kont analitycznych i syntetycznych,
 • Bieżące wsparcie zespołu oraz zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów

Wymagania kwalifikacyjne:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowane: finanse, rachunkowość)
 • Minimum trzyletnie doświadczenie pracy w finansach, kontrolingu, księgowości
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na projektach finansowanych ze środków zewnętrznych
 • Znajomość zagadnień Finansowo-Księgowych
 • Bardzo dobra organizacja pracy, dokładność, umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole i umiejętność pracy pod presją czasu

Stanowisko wymaga szczególnej sprawności psychofizycznej

 

Podobne oferty

20.04.2021

Finance & Accounting Process Junior Specialist - Collections

Firma: Capgemini

Lokalizacja: śląskie / Katowice

Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online. What do you need to start? Fluent German (min. C1) and good knowledge of English...

Więcej informacji

19.04.2021

Samodzielny referent (ds. finansowych)

Firma: Politechnika Wrocławska

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za obsługę finansową jednostek Wydziału, przede wszystkim obsługę finansową projektów realizowanych w ramach Wydziału....

Więcej informacji