SALTUS Ubezpieczenia z siedzibą w Sopocie

poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista ds. Modelowania i Analiz
Miejsce pracy: Sopot
Nr ref.: SMIA/TUW/02/2022
Zadania na stanowisku:
 • współpraca przy budowaniu modelu przepływów finansowych wynikających z zawartych umów ubezpieczenia, parametryzacja modelu, analiza adekwatności i wrażliwości modelu na przyjmowane założenia,
 • naliczanie i walidacja wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z wytyczonymi metodami,
 • wykonywanie projekcji przepływów dla potrzeb planowania oraz procesu ORSA,
 • współpraca przy naliczaniu kapitałowych wymogów wypłacalności,
 • wykonywanie statystyk oraz analiz biznesowych w oparciu o dane znajdujące się w bazach danych /Oracle, MS SQL/,
 • współpraca w zakresie przygotowania sprawozdań finansowych dla Komisji Nadzoru Finansowego,
 • współpraca z funkcją zarządzania ryzkiem w procesie ORSA,
 • opracowywanie dokumentacji technicznej i ubezpieczeniowej.
Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego o profilu ścisłym,
 • biegłej znajomości Excel’a,
 • umiejętności tworzenia raportów i zestawień z wykorzystaniem różnych źródeł danych,
 • znajomości SQL’a umożliwiającej swobodne korzystanie z baz danych /Oracle, MS SQL/,
 • zdolności do dostrzegania złożoności zagadnień oraz zależności między nimi,
 • znajomości języka angielskiego, umożliwiającej korzystanie z dokumentacji technicznej.
Dodatkowym atutem kandydatów będzie:
 • doświadczenie na stanowisku analitycznym,
 • doświadczenie w branży ubezpieczeniowej lub finansowej,
 • umiejętność programowania VBA,
 • znajomość innych języków programowania,
 • zdany przynajmniej jeden egzamin aktuarialny.
Oferujemy:
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • współpracę i opiekę merytoryczną w doświadczonym zespole z wieloletnim stażem,
 • szkolenia rozwojowe i dokształcające,

dodatki dla pracowników:

 • dofinansowanie urlopu,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • ubezpieczenie na życie,
 • dostęp do programu Multisport,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • świąteczne bonusy,
 • możliwość dołączenia do grupy sportowej, starty w imprezach charytatywnych,
 • dobrą lokalizację biura, blisko centrum Sopotu, dworca SKM i morza,
 • możliwość rozpoczynania pracy między 7:00 a 9:00,
 • praca w systemie hybrydowym.
Decydując się na udział w procesie rekrutacyjnym związanym z powyższym ogłoszeniem o pracę, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Dane te będą przetwarzane przez SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie: ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot, jako administratora(ów) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest art. 22 1 kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO * . W związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym dane osobowe będą przechowywane przez nas po jego zakończeniu przez okres 3 miesięcy.

Podanie danych w zakresie wskazanym w art. 22 1 §1 kodeksu pracy jest warunkiem udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie może uniemożliwić prawidłowe jego przeprowadzenie. Podanie danych osobowych wykraczających poza ten zakres, w tym wizerunku pozostaje całkowicie dobrowolne.

Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, którym administrator(rzy) zlecił(li) czynności w zakresie przeprowadzenia działań rekrutacyjnych, przechowywania dokumentacji lub utrzymania systemów informatycznych.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną pisząc na adres iod@saltus.pl lub telefonicznie pod numerem 801 888 666.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Tobie prawa:
1. cofnięcia w dowolnym czasie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia,
3. usunięcia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 17 RODO,
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych na zasadach opisanych w art. 18 RODO,
5. przenoszenia danych osobowych na zasadach opisanych w art. 20 RODO,
6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora na zasadach opisanych w art. 21 RODO,
7. interwencji u administratora lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podobne oferty

13.05.2022

Pracownik w Wydziale Inicjatyw Nadzorczych

Firma: Narodowy Bank Polski

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Departament Systemu Płatniczego wykonuje zadania związane z funkcjonowaniem polskiego systemu płatniczego. Do kompetencji Wydziału Inicjatyw Nadzorczych należą...

Więcej informacji

12.05.2022

Ekspert / Ekspertka ds. finansowania

Firma: mBank S.A.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Zadania jakie chcemy Ci powierzyć w ramach tej roli: realizacja zarządzania aktywami i pasywami nadzorowanie ryzyka utraty płynności oddzielnie dla poszczególnych...

Więcej informacji