Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Firma działająca w obszarze zarządzania
i gospodarowania wrocławskim zasobem komunalnym

 

 

Poszukujemy osoby na stanowisko:


Specjalista ds. płac i księgowości
Miejsce pracy: Wrocław

 

Opis stanowiska pracy:
 • Księgowanie faktur zakupowych, wyciągów bankowych i innych dokumentów księgowych,
 • Przygotowywanie przelewów bankowych,
 • Udział w rozliczaniu podatku VAT i przygotowywaniu deklaracji podatkowych,
 • Prowadzenie kasy Spółki,
 • Udział w przygotowaniu sprawozdawczości finansowej i podatkowej Spółki,
 • Obliczanie wynagrodzeń za pracę oraz innych świadczeń pracownikom na podstawie przepisów płacowych, podatkowych oraz ZUS,
 • Naliczanie, weryfikacja i sporządzanie list płac, uzgadnianie z FK,
 • Ustalanie uprawnień do wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, wynagrodzenia za czas urlopu,
 • Wystawianie dokumentacji płacowej do spraw emerytalno-rentowych, zasiłków, itp.,
 • Sporządzanie deklaracji ZUS, US i PFRON i sprawozdań dla GUS,
 • Ustalenie wysokości potrąceń komorniczych, prowadzenie ewidencji potrąceń oraz prowadzenie korespondencji z urzędami Komorników Sądowych,
 • Bieżąca analiza zmian przepisów prawa dotyczących zasad wynagradzania, podatków oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym,
 • Wystawianie zaświadczeń dla pracowników,
 • Sporządzanie zestawień dla Zarządu,
 • Generowanie i weryfikacja PIT-4 i PIT-11.
Wymagania:
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku min. 3 lata,
 • Wykształcenie min. średnie,
 • Znajomość zagadnień i przepisów związanych z księgowością,
 • Znajomość zagadnień i przepisów z zakresu prawa pracy, podatków i ubezpieczeń społecznych oraz umiejętność zastosowania ich w praktyce,
 • Znajomość zasad naliczania wynagrodzeń,
 • Znajomość programu PŁATNIK,
 • Mile widziana znajomość modułu płacowego programu Comarch ERP Optima
Oferujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę w stabilnej firmie,
 • Szkolenia zawodowe i kursy,
 • Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego,
 • Świadczenia z ZFŚS.
Aplikacja powinna zawierać klauzulę:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Wrocławskie Mieszkania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Namysłowskiej 8, (kod pocztowy: 50-304), KRS: 0000291108, NIP: 8982123598 w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu obecnej i przyszłych rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, o przysługującym mi prawie do żądania od Spółki dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego podmiotu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych niezgodnie z prawem. Oświadczam, że podanie danych było dobrowolne.”

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Podobne oferty

12.10.2020

Polish Payroll Associate

Firma: Integrated International Payroll Sp. z o.o

Lokalizacja: dolnośląskie /

Are you looking for an exciting opportunity to be a leader within a highly successful global payroll services business? Are you an innovative and experienced Polish...

Więcej informacji

07.10.2020

Payroll Officer with French

Firma: Stanley Black & Decker® Polska Sp. z o.o.

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Job title description: To our GSS in Warsaw are searching for a new member of the French Payroll Team. In this position you will be responsible for collecting and...

Więcej informacji