Specjalista/Starszy Specjalista

w Wydziale ds. Rozliczeń Osób Ubezpieczonych

w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

 

Numer ogłoszenia: DWM/21/161

Miejsce pracy: Warszawa

 

(umowa na zastępstwo)

 

Termin składania ofert: 23.08.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • Terminowe i zgodne z obowiązującymi procedurami prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów rzeczowych świadczeń zdrowotnych między Polską i innymi państwami członkowskimi UE/EFTA na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym w szczególności:
  • weryfikacja roszczeń przedstawianych przez instytucje łącznikowe państw członkowskich UE/EFTA wobec NFZ,
  • prowadzenie wyjaśnień z instytucjami łącznikowymi państw członkowskich UE/EFTA oraz oddziałami wojewódzkimi NFZ w zakresie kwestionowanych roszczeń,
  • weryfikacja dokumentacji rozliczeniowej przekazywanej przez oddziały wojewódzkie
  • opracowanie dokumentacji dotyczącej płatności,
  • terminowe i jakościowo poprawne wprowadzanie danych do systemów informatycznych.
 • Prowadzenie rozliczeń wewnętrznych między Centralą a oddziałami wojewódzkimi NFZ w zakresie roszczeń osób ubezpieczonych za wydatki poniesione na leczenie w krajach członkowskich UE/EFTA na podstawie przepisów o koordynacji, w tym w szczególności:
  • prowadzenie kontroli not refundacyjnych przekazywanych przez oddziały wojewódzkie NFZ,
  • przeprowadzanie interwencji w szczególnie skomplikowanych przypadkach.
 • Pozostałe zadania związane z rozliczeniami roszczeń z tytułu świadczeń rzeczowych udzielonych osobom ubezpieczonym w Polsce na terenie innych państw członkowskich UE/EFTA.
WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe;
 • lata pracy zawodowej:
  • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego (w przypadku stanowiska specjalisty),
  • minimum 4 lata doświadczenia zawodowego (w przypadku stanowiska starszego specjalisty).

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • doświadczenie z zakresu współpracy międzynarodowej lub w obszarze rozliczeń kosztów świadczeń opieki zdrowotnej;
 • podstawowa znajomość przepisów prawa z zakresu finansów i rachunkowości;
 • podstawowa znajomość  prawa wspólnotowego, w tym przepisów regulujących zasady rozliczania między państwami członkowskimi UE/EFTA kosztów świadczeń opieki zdrowotnej;
 • podstawowa znajomość zagadnień regulowanych ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na pracę z dokumentacją obcojęzyczną i realizację zadań przewidywanych na stanowisku;
 • pożądana znajomość języka niemieckiego;
 • znajomość pakietu Microsoft Office;
 • umiejętność organizacji pracy własnej;
 • samodzielność;
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.