Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale Planowania i Płac

w Biurze Spraw Pracowniczych

 

Numer ogłoszenia: BSP/21/173

Miejsce pracy: Warszawa

 

 

Termin składania ofert 08.09.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • współudział w prowadzeniu rozliczeń płacowych pracowników Centrali;
 • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników Centrali;
 • rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy;
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych i sporządzanie list wypłat;
 • wystawianie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń;
 • analiza wynagrodzeń do planu finansowego Centrali;
 • współudział w przygotowywaniu zestawień na potrzeby planowania wynagrodzeń;
 • przygotowywanie danych z zakresu wynagrodzeń do sporządzenia zbiorczych informacji dla kierownictwa;
 • współpraca przy realizacji Pracowniczych planów Kapitałowych.
WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe
 • Lata pracy zawodowej:
  • minimum 3 lata - w przypadku ubiegania się o stanowisko specjalisty
  • minimum 4 lata - w przypadku ubiegania się o stanowisko starszego specjalisty

Wymagania dodatkowe:

 • minimum dwuletnie doświadczenie na stanowisku związanym z płacami;
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z płacami;
 • umiejętne zarządzanie sobą w czasie, dbałość o terminowość, ustalanie priorytetów pod względem ich ważności i pilności, analityczne myślenie;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, proaktywne podejście do wyzwań i umiejętność pracy pod presją czasu;
 • ukończone studia /kursy/szkolenia kadrowo-płacowe;
 • znajomość obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych;
 • znajomość narzędzi pakietu Office, w szczególności Excel i PowerPoint.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.