Starszy Specjalista w Biurze transformacji energetycznej
Miejsce pracy: Warszawa Centrum

Termin: 11 MARCA 2021 r.


Oferujemy Ci miejsce pracy, w którym będziesz:
 • przygotowywać analizy otoczenia rynkowego i regulacyjnego oraz monitorować zachodzące zmiany rynkowe i inne zdarzenia mające istotny wpływ na rynek energii w Polsce,
 • uczestniczyć w krajowych i międzynarodowych zespołach, grupach zadaniowych i innych gremiach, których zadaniem jest kształtowanie zmian w otoczeniu regulacyjnym energetyki,
 • budować relacje ze środowiskiem inwestorów lub jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w obszar transformacji energetycznej, 
 • wyszukiwać potencjalne projekty inwestycyjne w sektorze energetycznym dotyczącym transformacji energetycznej,
 • dokonywać wstępnych analiz projektów inwestycyjnych z zakresu transformacji energetycznej,
 • wspierać pozostałe jednostki organizacyjne PFR w zakresie realizacji zadań związanych z transformacją energetyczną.
Dołącz do nas, jeżeli:
 • posiadasz co najmniej 5-letnie praktyczne doświadczenie w zakresie analiz finansowych/ekonomicznych/prawnych,
 • masz doświadczenie w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych,
 • znasz polskie regulacje energetyczne, 
 • znasz rynek inwestorów sektora energetycznego,
 • posiadasz bardzo dobre umiejętności analityczne oraz interpersonalne,
 • w stopniu bardzo dobrym posługujesz się Pakietem MS Office (MS Excel, MS Word i MS Power Point),
 • Twoja znajomość języka angielskiego jest na poziomie komunikatywnym.

 

Wybranemu kandydatowi oferujemy m.in: