Warszawski Uniwersytet Medyczny

poszukuje Kandydatki/a na stanowisko

Starszy Specjalista w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

Kampusy WUM

Nr ref.: ABP/1210-10/2021

Główne zadania:

 • Uczestniczenie w przygotowywaniu planów rzeczowo-finansowych dla zadań realizowanych przez Dział oraz zgłaszanie potrzeb w tym zakresie;
 • Sporządzanie i kompletowanie dokumentacji do zawierania umów z wykonawcami;
 • Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do udzielania zamówienia publicznego;
 • Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do udzielenia zamówień poniżej wartości 30tyś euro;
 • Prowadzenie rejestru dokumentów przychodzących i wychodzących, rejestru zleceń, rejestru umów prowadzonych przez Dział, rejestru umów zleceń;
 • Bieżąca współpraca z Działem Finansowym w zakresie obiegu faktur;
 • Prowadzenie rejestru faktur otrzymanych z Działu Finansowego;
 • Sprawdzanie faktur pod względem merytorycznym i rachunkowym oraz zgodności z zawartymi umowami oraz wprowadzanie ich do systemu;
 • Wystawianie faktur dla firm wynajmujących powierzchni w budynkach Uczelni;
 • Aktualizacja wskaźników służących do rozliczeń podatku VAT związanych ze zmianami powierzchni w obiektach WUM;
 • Nadzór nad realizacja umów najmu, dzierżawy, sprzątania, ochrony itp. Zawartych z podmiotami ;
 • Sporządzanie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne;
 • Minimum 2 lata doświadczenia w pracy w dziale administracyjno-księgowym;
 • Znajomość systemów finansowo-księgowych, a szczególnie Simple ERP;
 • Dyspozycyjność;
 • Biegła znajomość obsługi programu MS Office (Excel, Word);
 • Samodzielność, odpowiedzialność oraz sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę na prestiżowej warszawskiej uczelni medycznej,
 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w środowisku akademickim,
 • dostęp do nowoczesnego centrum sportowo-rehabilitacyjnego,
 • dofinansowanie do wakacji oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla Ciebie i Twoich dzieci,
 • systemy premiowe,
 • trzynastą pensję,
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie,
 • inne świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, które są udostępnione na stronie internetowej: https://www.wum.edu.pl/sites/www.wum.edu.pl/files/dokumenty/regulaminy/zarzadzenie_rektora_112-2019_zalacznik.pdf

Kandydat składający ofertę, akceptuje warunki rekrutacji określone w w/wym. regulaminie.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.