Starszy Specjalista w Wydziale Planowania i Płac
w Biurze Spraw Pracowniczych


Numer ogłoszenia: BSP/20/257
Miejsce pracy: Warszawa


Termin składania ofert 15.01.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • współpraca w tworzeniu planu w zakresie kosztów wynagrodzeń;
 • sporządzanie raportów i analiz w celu efektywnego prowadzenia polityki w zakresie wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych;
 • monitorowanie realizacji kosztów wynagrodzeń poprzez analizę stopnia ich wykonania;
 • współudział w opracowywaniu okresowych i doraźnych analiz oraz informacji dotyczących wykonania wynagrodzeń;
 • rekomendowanie przesunięć środków na koszty wynagrodzeń w ramach planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe – ekonomiczne lub zarządzanie
 • Lata pracy zawodowej: minimum 4 lata pracy zawodowej

Wymagania dodatkowe:

 • bardzo dobra, praktyczna znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office, w szczególności: Excel i Power Point;
 • bardzo dobra, praktyczna znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • myślenie strategiczne i zdolności analityczne;
 • znajomość zasad naliczania wynagrodzeń;
 • umiejętność zarządzania czasem i ustalania priorytetów;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność tworzenia zestawień, dokonywania analiz i wnioskowania;
 • wysoka kultura osobista;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • samodzielność, dokładność i skrupulatność w działaniu;
 • znajomość zasad funkcjonowania organizacji oraz celów i zadań NFZ określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.);
 • ukończone studia podyplomowe/kursy/szkolenia kierunkowe.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • podpisany kwestionariusz osobowy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi,
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Podobne oferty

14.01.2021

Specjalista ds. Płac

Firma: Silva Sp. z o.o.

Lokalizacja: kujawsko-pomorskie /

Do obowiązków osoby na tym stanowisku należeć będzie m.in.: Kompletne rozliczanie wynagrodzeń (tworzenie listy płac, naliczanie wynagrodzeń, roczne rozliczenia...

Więcej informacji

14.01.2021

Specjalista ds. Płac

Firma: Silva Sp. z o.o.

Lokalizacja: lubelskie /

Do obowiązków osoby na tym stanowisku należeć będzie m.in.: Kompletne rozliczanie wynagrodzeń (tworzenie listy płac, naliczanie wynagrodzeń, roczne rozliczenia...

Więcej informacji